ทันข่าว ทันเหตุการณ์ กับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 

 

ต้อนรับเลขาธิการ กพฐ.

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

17 มี.ค. 61 phit_admin  9

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

2018-03-16  phit_admin   19

เปิดรั้วโรงเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

2018-03-16  phit_admin   20

ประชุมชี้แจงโรงเรียนในโครงข่าย UniNet

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และครูที่ดูแลอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ประชุมชี้แจงโรงเรียนในโครงข่าย UniNet พร้อมทั้งมอบนโยบายและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงเรียน ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

2018-03-15  phit_admin   17

พัฒนาสวนมะนาว

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสวนมะนาว ตัดแต่งกิ่ง ให้มีความร่มรื่น ในวันที่ 14 มีนาคม 2561

2018-03-15  phit_admin   21

[2018-03-18] ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2561 phit_admin View : 67

[2018-01-27] ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน phit_admin View : 885

[2018-01-17] มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน phit_admin View : 299

[2018-01-16] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน phit_admin View : 897

[2018-01-10] บัญชีแสดงสภาพอัตรกำลังของสถานศึกษา phit_admin View : 840

[2018-01-10] บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา phit_admin View : 1201

[2018-01-09] แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ กรอกข้อมูลติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ โรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 phit_admin View : 309

[2018-01-05] กรอกข้อมูลติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. phit_admin View : 331

[2018-03-18] การตรวจสอบการอับโหลด ไฟภาพสัญญาเช่าและค่าบริการรายเดือน ข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router) เพื่อการจัดสรรค์ phit_admin View : 44

[2018-03-18] ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router) เพื่อการจัดสรรค์ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน ของโรงเรียน phit_admin View : 1

[2018-02-13] โรงเรียนวัดหนองมะคัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน phit_admin View : 113

[2018-02-08] โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยประกาศรับสมัครนักการภารโรง phit_admin View : 93

[2018-02-05] ประกาศโรงเรียนวัดหนองมะคัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ phit_admin View : 108

[2018-01-23] Promotion-SIM RouTer Wifi(ตัวอุปกรณ์ใส่ซิมมือถือเพื่อปล่อยสัญญาณWifi) มือถือ 3ค่าย AIS/DTAC/True/CAT phit_admin View : 275

[2018-01-05] โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง phit_admin View : 144

[2017-12-27] โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phit_admin View : 124

[2018-03-13] ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) phit_admin View : 19

[2017-12-06] แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ฉบับสมบูรณ์ phit_admin View : 131

[2017-11-28] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง phit_admin View : 105

[2017-11-28] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ phit_admin View : 94

[2017-11-27] แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) phit_admin View : 103

[2017-11-27] แบบจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ phit_admin View : 85

[2017-11-23] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง phit_admin View : 84

[2017-11-01] ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 phit_admin View : 108