นายอุุดม  สายโท

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.161.77.48
Online อยู่ : 2
วันนี้ 11
เมื่อวานนี้ 445
เดือนนี้ 7,235
ปีนี้ 9,091
รวมทั้งหมด 9,098
Record: 498 (22.05.2017)
( Counter 25-05-2017 )

ทันข่าว ทันเหตุการณ์ กับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 

อบรมครูพรหมพิรามระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

23 พ.ค. 60 administrator  12

พัฒนาครูนครไทยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอนครไทย ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

2017-05-23  administrator   34

ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3

2017-05-15  administrator   59

ขับเคลื่อนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับ โรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

2017-05-13  administrator   72

อบรมการใช้สื่อ DLIT รุ่นที่ 2

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมขยายผลเขิงปฏิบัติการใช้สื่อ DLIT ในระบบ Offline ให้กับครูวิชาการในสังกัด อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และมี นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศ สพป.พล.3 เป็นวิทยากร

2017-05-13  administrator   66

[2017-05-24] แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 administrator View : 25

[2017-05-19] ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการแจ้งเตือนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐดำเนินการกรอกแบบเก็บข้อมูลฯออนไลน์ administrator View : 58

[2017-05-18] ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ administrator View : 92

[2017-05-11] การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 administrator View : 408

[2017-05-11] ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ administrator View : 126

[2017-04-30] การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ administrator View : 416

[2017-04-30] ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ administrator View : 341

[2017-04-26] ให้โรงเรียนระบุสาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนรับปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน administrator View : 244

[2017-05-22] โรงเรียนวัดโบสถ์ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย administrator View : 26

[2017-05-21] โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง administrator View : 81

[2017-05-23] โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทา หน้าที่ครูจ้างสอน administrator View : 147

[2017-05-16] โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน administrator View : 69

[2017-05-16] โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษายกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน administrator View : 18

[2017-05-15] โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน administrator View : 37

[2017-05-15] โรงเรียนวัดโบสถ์ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน administrator View : 38

[2017-05-13] โรงเรียนวัดโบสถ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน administrator View : 34

[2017-05-01] สพป.พล.3 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) administrator View : 11

[2017-04-20] สพป.พล.3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) administrator View : 16

[2017-03-28] สพป.พล.3 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการสำนักงาน DLIT ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) administrator View : 24

[2017-03-22] ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการสำนักงาน DLIT ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) administrator View : 45

Joyetech Elektronik Sigara Modelleri Satisi