ทันข่าว ทันเหตุการณ์ กับสถานการณ์ปัจจุบัน

 


 

 

 

รับชมวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม วีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ โครงการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

19 ก.พ. 61 phit_admin  0

แสดงความยินดี

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมชมและเชียร์เป็นกำลังใจให้สาวงามที่เป็นตัวแทนสพป.พล.3 ในงานวันน้ำตาล มหกรรมอาหาร ของดีวัดโบสถ์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามว่าที่การอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

2018-02-19  phit_admin   2

ร่วมต้อนรับองคมนตรี

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในวันประชุมขับเคลื่อนนโยบาย

2018-02-17  phit_admin   25

สร้างขวัญและกำลังใจ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่นำสินค้าโรงเรียนทำ นำไปจัดนิทรรศการและจำหน่ายในงานวันน้ำตาล มหกรรมอาหาร ของดีวัดโบสถ์ เพื่อสร้างขวัญขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

2018-02-17  phit_admin   16

รวมพลัง PLC ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผอ.เขต

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เกี่ยวกับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และให้แต่ละกลุ่มทำ PLC ร่วมกัน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

2018-02-17  phit_admin   12

[2018-01-27] ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน phit_admin View : 677

[2018-01-17] มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน phit_admin View : 237

[2018-01-16] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน phit_admin View : 820

[2018-01-10] บัญชีแสดงสภาพอัตรกำลังของสถานศึกษา phit_admin View : 646

[2018-01-10] บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา phit_admin View : 1008

[2018-01-09] แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ กรอกข้อมูลติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ โรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 phit_admin View : 238

[2018-01-05] กรอกข้อมูลติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. phit_admin View : 259

[2017-12-30] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัิงานธุรการโรงเรียน phit_admin View : 2389

[2018-02-13] โรงเรียนวัดหนองมะคัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน phit_admin View : 26

[2018-02-08] โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยประกาศรับสมัครนักการภารโรง phit_admin View : 25

[2018-02-05] ประกาศโรงเรียนวัดหนองมะคัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ phit_admin View : 43

[2018-01-23] Promotion-SIM RouTer Wifi(ตัวอุปกรณ์ใส่ซิมมือถือเพื่อปล่อยสัญญาณWifi) มือถือ 3ค่าย AIS/DTAC/True/CAT phit_admin View : 180

[2018-01-05] โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง phit_admin View : 79

[2017-12-27] โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phit_admin View : 71

[2017-12-27] สพป.พิษณุโลก 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ phit_admin View : 471

[2017-12-19] โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ประกาศประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ phit_admin View : 82

[2017-12-06] แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ฉบับสมบูรณ์ phit_admin View : 75

[2017-11-28] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง phit_admin View : 57

[2017-11-28] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ phit_admin View : 45

[2017-11-27] แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) phit_admin View : 54

[2017-11-27] แบบจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ phit_admin View : 38

[2017-11-23] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง phit_admin View : 42

[2017-11-01] ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 phit_admin View : 65

[2017-11-01] ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 phit_admin View : 72