HACKED CURTİS

แจ้งข่าวถึงเพื่อนครู

[2018-05-07] โรงเรียนบ้านหลังเขาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อข้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง phit_admin View : 139

[2018-04-27] โรงเรียนบ้านหนองกระบาก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 2 ตำแหน่ง phit_admin View : 182

[2018-04-27] โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน phit_admin View : 117

[2018-04-25] โรงเรียนบ้านน้ำตาก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน หากสนใจติดต่อ ผอ.ดำเนิน ทาบาง ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 085-7264281 phit_admin View : 156

[2018-04-25] โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน phit_admin View : 150

[2018-03-19] ขอให้โรงเรียนทุกแห่ง ตรวจสอบ การกรอกข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router)ที่อัปโหลดไฟล์ ใบเสนอราคา/ค่าเช่า phit_admin View : 152

[2018-03-18] การตรวจสอบการอับโหลด ไฟภาพสัญญาเช่าและค่าบริการรายเดือน ข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router) เพื่อการจัดสรรค์ phit_admin View : 217

[2018-03-18] ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้ งานอุปกรณ์กําหนดเส้นทาง (Router) เพื่อการจัดสรรค์ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน ของโรงเรียน phit_admin View : 103

[2018-02-13] โรงเรียนวัดหนองมะคัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน phit_admin View : 177

[2018-02-08] โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยประกาศรับสมัครนักการภารโรง phit_admin View : 145

[2018-02-05] ประกาศโรงเรียนวัดหนองมะคัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ phit_admin View : 154

[2018-01-23] Promotion-SIM RouTer Wifi(ตัวอุปกรณ์ใส่ซิมมือถือเพื่อปล่อยสัญญาณWifi) มือถือ 3ค่าย AIS/DTAC/True/CAT phit_admin View : 456

[2018-01-05] โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง phit_admin View : 199

[2017-12-27] โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phit_admin View : 144

[2017-12-27] สพป.พิษณุโลก 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ phit_admin View : 582

[2017-12-19] โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ประกาศประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ phit_admin View : 159

[2017-12-18] เรียนเชิญร่วมงานสวดและฌาปนกิจศพคุณแม่ของ อ.ภัคพร รัตนวราพร ครูโรงเรียนบ้านเนินมะคึด phit_admin View : 110

[2017-12-06] โรงเรียนวัดคันโช้ง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง phit_admin View : 392

[2017-11-30] โรงเรียนบ้านน้าตากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักการภารโรง phit_admin View : 138

[2017-11-28] โรงเรียนบ้านน้ำตากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง phit_admin View : 132

[2017-11-21] มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาให้ได้รับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ phit_admin View : 140

[2017-11-21] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 และชุดที่ 59 phit_admin View : 112

[2017-11-20] โรงเรียนบ้านน้ำตาก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง phit_admin View : 117

[2017-11-13] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้่างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญญาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต phit_admin View : 726

[2017-10-27] สพป.พล.3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว phit_admin View : 1768