ข่าวเด่นประจำวัน

[2018-03-18] ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2561 phit_admin View : 67

[2018-01-27] ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน phit_admin View : 885

[2018-01-17] มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน phit_admin View : 299

[2018-01-16] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน phit_admin View : 897

[2018-01-10] บัญชีแสดงสภาพอัตรกำลังของสถานศึกษา phit_admin View : 840

[2018-01-10] บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา phit_admin View : 1201

[2018-01-09] แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ กรอกข้อมูลติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ โรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 phit_admin View : 309

[2018-01-05] กรอกข้อมูลติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. phit_admin View : 331

[2017-12-30] สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัิงานธุรการโรงเรียน phit_admin View : 2468

[2017-12-26] วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2560 phit_admin View : 295

[2017-12-25] ข้อมูลแก้ไขโปรแกรมวิเคราะห์ผลสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 phit_admin View : 258

[2017-11-15] ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว phit_admin View : 853