HACKED CURTİS

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดกิจกรรมวันเด็ก พร้อมทั้งอ่านสารวันเด็ก ของนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมทั้ง มอบทุนการศึกษา และจับฉลาก มอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ ในวันที่ 12 มกราคม 2561

 

                                                     ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 61