HACKED CURTİS

สวัสดีปีใหม่ 2561

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สวัสดีปีใหม่ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก ในวันที่ 12 มกราคม 2561

                                                          ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 57