HACKED CURTİS

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเนินมะคึด

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมข้อราชการเร่งด่วน กับคณะกรรมการสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเนินมะคึก อ.วัดโบสถ์ ในวันที่ 12 มกราคม 2561

                                                      ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 54