ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา โรงเรียนบ้านนาคล้าย อ.นครไทย เพื่อติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

                   ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 43