ร่วมต้อนรับคณะดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี

นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับคณะดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี จาก สพฐ. นำโดย นางอัจฉรา ตั้งอุทัยสุข รอง ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลจากครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

                                                          ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 39