1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

ร่วมต้อนรับคณะดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี

นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับคณะดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี จาก สพฐ. นำโดย นางอัจฉรา ตั้งอุทัยสุข รอง ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลจากครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

                                                          ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 68