ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดอำเภอพรหมพิราม จำนวน 24 โรงเรียน 303 คน ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำนวยความสะดวกอาคารสถานที่และวิทยากร

 

                                                     ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 28