1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดอำเภอพรหมพิราม จำนวน 24 โรงเรียน 303 คน ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำนวยความสะดวกอาคารสถานที่และวิทยากร

 

                                                     ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 64