เคารพธงชาติ

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

นายอุดม  สายโท รองผอ.สพป.พล.3  พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3  เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โดย  อรชา  เนินเพิ่มพิสุทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 12