HACKED CURTİS

แสดงความเสียใจ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล 3 ประธานในพิธีฌาปนกิจ นางปภัชญา อุบลอ่อน ตำแหน่งครู ค.ศ. 1 ร.ร.ประชาสงเคราะห์พิทยา ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ เมรุวัดน้ำลอม หมู่ที่ 9 ต.นาบัว อ. นครไทย จ.พิษณุโลก

วันเสาร์ที่  10  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2561  ดร.วิเชียร  ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  3  ประธานในพิธีฌาปณกิจ นางปภัชญา  อุบลอ่อน ตำแหน่งครู ค.ศ. 1  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา  ณ เมรุวัดน้ำลอม หมู่ที่ 9  ต.นาบัว   อ. นครไทย  จ.พิษณุโลก ทางเจ้าภาพครอบครัวของผู้เสียชีวิต  คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ในความเมตตาที่ท่านได้ไปเป็นประธานในพิธี  เป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวข้าราชการครูที่เสียชีวิต

เผยแพร่โดย  อรชา  เนินเพิ่มพิสุทธิ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 112