HACKED CURTİS

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

                                                      ภาพข่าวประชาสัมพันธ์  โดย  ปาริชาติ  ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 66