HACKED CURTİS

สร้างขวัญกำลังใจ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นางบุญธรรม อินต๊ะแสน มารดา นางรัชนีกร อินต๊ะแสน นักวิชาการศึกษา สพป.พล.3 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ วัดธรรมจักร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

                                                       ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 49