HACKED CURTİS

อบรมครูตามแนวทางสะเต็มด้วยระบบทางไกล

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มด้วยระบบทางไกล (ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ศูนย์สะเต็ม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

                                               เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 67