HACKED CURTİS

สร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนและเยาวชน กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 “ว่ายน้ำ เพื่อชีวิต” (LIVE SAVING) เพื่อเป็นการฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น สามารถว่ายน้ำเป็น และเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เมื่อประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้อง ตามหลักสากล ซึ่งจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ให้การช่วยเหลือลดอันตรายจากการจมน้ำของเด็ก และในการฝึกหัดในครั้งนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล โดยใช้อุปกรณ์ใกล้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ แหล่งน้ำธรรมชาติบ้านแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

                                        ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : phit_admin View : 113