ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2018-03-17] ต้อนรับเลขาธิการ กพฐ. phit_admin View : 9

[2018-03-16] ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 phit_admin View : 19

[2018-03-16] เปิดรั้วโรงเรียน phit_admin View : 20

[2018-03-15] ประชุมชี้แจงโรงเรียนในโครงข่าย UniNet phit_admin View : 17

[2018-03-15] พัฒนาสวนมะนาว phit_admin View : 21

[2018-03-15] ตรวจเยี่ยมโรงเรียน phit_admin View : 14

[2018-03-15] รับชม “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ ข่าวสพฐ.” phit_admin View : 5

[2018-03-13] ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหอกลอง phit_admin View : 50

[2018-03-13] ตรวจเยี่ยมโรงเรียน phit_admin View : 41

[2018-03-12] แสดงความเสียใจ phit_admin View : 81

[2018-03-12] จัดกิจกรรมเขตสุจริต phit_admin View : 35

[2018-03-09] รับนโยบายการสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย phit_admin View : 50

[2018-03-09] ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) phit_admin View : 37

[2018-03-08] จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ phit_admin View : 44

[2018-03-08] เยี่ยมสนามสอบ NT phit_admin View : 35

[2018-03-07] ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 5 phit_admin View : 41

[2018-03-07] เยี่ยมสนามสอบ NT phit_admin View : 27

[2018-03-07] รับชม “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและข่าวสพฐ” phit_admin View : 39

[2018-03-06] ประชุมทางไกลโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร phit_admin View : 47

[2018-03-05] ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ NT วัดโบสถ์ พรหมพิราม phit_admin View : 61

[2018-03-05] ประชุมสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) phit_admin View : 32

[2018-03-05] ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ NT phit_admin View : 42

[2018-03-05] จัดกิจกรรมเขตสุจริต phit_admin View : 26

[2018-03-02] เตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ phit_admin View : 43

[2018-03-02] ตรวจเยี่ยมโรงเรียน phit_admin View : 37