1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 3 

อำเภอวัดโบสถ์

วัดโบสถ์

บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)

บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)  

บ้านคลองช้าง

บ้านเนินมะคึด

บ้านท่ากระดุน

ชุมชนบ้านท่างาม

บ้านแก่งคันนา

บ้านท่าหนองปากพาน

ห้วยปลาไหล

วัดบ้านน้อย

บ้านหนองกระบาก

บ้านห้วยเจียง

บ้านน้ำโจน

วัดคันโช้ง

วัดหินลาด

วัดน้ำคบ

วัดนาขาม

บ้านหนองปลิง

บ้านแก่งเจ็ดแคว

วัดเสนาสน์

แก่งบ้านยางป่าคาย

เขาไร่ศรีราชา

บ้านน้ำหักศึกษา
 

อำเภอพรหมพิราม

วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)  

วัดหอกลอง

ประชาอุปถัมภ์

วัดหนองมะคัง

ทับยายเชียงวิทยา

วัดทับยายเชียง

วัดเมมสุวรรณาราม

วัดนาขุม

ราษฎร์สามัคคี

ชุมชนดิฏฐอำรุง

วัดท่าช้าง ประชาสามัคคี

วัดหนองหม้อแกง

วัดวังมะด่าน

ผดุงวิทยา

ศรีภิรมย์พิทยา

วัดย่านยาวประชานุกูล

บ้านหนองไผ่

หนองสะแกประชานุกูล

วัดทุ่งตาเปรี่้ว

วัดสมอสุวรรณาราม

บ้านคลองตกวิทยา

วัดท้องโพลง

วัดวังงิ้วงาม

วัดเขาน้อย

วัดห้วยดั้ง

วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)  

ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)

วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 

ศึกษากุลบุตร

ราษฎร์บำรุง

วัดหางไหล

วัดวังวน

บ้านคลองทำเนียบ

บ้านบึงธรรมโรง

บ้านหนองห้าง

วัดวังไม้แก่น

วัดสนามไชย

วัดธรรมาราม

บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)  

วัดวงฆ้อง

มะต้องประชาสรรค์

บ้านมะต้อง

ราษฎร์ศรัทธาวิทยา

วัดท่าสี่ร้อย

บ้านหาดใหญ่

บ้านบุ่งวิทยา

บ้านบึงวิทยา

วัดหัวเขาสมอคร้า

วัดเซิงหวาย

วัดคลองมะเกลือ

อำเภอนครไทย

นครไทยวิทยาคม

บ้านป่าซ่าน

บ้านพร้าว

บ้านหนองน้ำสร้าง

บ้านหนองกระดาษ

บ้านน้ำคลาด

บ้านหนองลาน

บ้านห้วยทรายทอง

บ้านหลังเขา

บ้านหนองกะท้าว

บ้านนาโพธิ์นาจาน

บ้านน้ำตาก

บ้านนาหนอง

บางยางพัฒนา

บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ

ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา

บ้านห้วยตีนตั่ง

บ้านห้วยน้ำไซ

บ้านห้วยน้ำไซ(สาขาร่องกล้าวิทยา)

บ้านโป่งกะเฌอ

บ้านท่าหินลาด

บ้านหนองแห้ว

บ้านแยง

บ้านเข็กใหญ่

เกษตรสุขราษฎร์บำรุง

บ้านถ้ำพริก

บ้านหนองหิน

บ้านนาทุ่งใหญ่

บ้านนาแฝก

บ้านนาขุมคัน

บ้านน้ำกุ่ม

บ้านนาฟองแดง

บ้านนาเมือ

บ้านนาไก่เขี่ย

กัลยาณิวัฒนา 1

บ้านน้ำลอม

บ้านนาคล้าย

ภูขัดรวมไทยพัฒนา

ประชาสงเคราะห์พิทยา

บ้านน้ำพริก

บ้านยางโกลน

บ้านกกม่วง

บ้านบุ่งปลาฝา

บ้านบุ่งตารอด

ชุมชน 17 บ้านนาตาดี

บ้านน้ำเลา

บ้านแก่งทุ่ง

บ้านบ่อโพธิ์

บ้านป่ารวก

สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง

วิทยสัมพันธ์

บ้านห้วยเฮี้ย

บ้านป่าคาย

บ้านลาดคื้อ

ศิริราษฎร์พัฒนา

บ้านห้วยทรายเหนือ

บ้านห้วยกอกพัฒนา

อำเภอชาติตระการ

บ้านท่าสะแก

บ้านป่าแดง

บ้านนาล้อม

บ้านนาเปอะ

บ้านห้วยเหิน

บ้านขอนสองสลึง

บ้านน้ำภาคน้อย

บ้านนาจาน

บ้านชาติตระการ

บ้านห้วยท้องฟาน

บ้านปากรอง

บ้านร่มเกล้า

บ้านขุมน้ำคับ

วัดบ่อภาค

บ้านน้ำจวง

บ้านขวดน้ำมัน

บ้านนาตอน

บ้านบุ่งผลำ

บ้านสวนเมี่ยง

บ้านหนองขาหย่าง

บ้านโคกใหญ่

บ้านห้วยช้างแทง

บ้านห้วยหมากหล่ำ

บ้านแก่งบัวคำ

ชุมชนวัดบ้านดง

บ้านเนินสุวรรณ

บ้านนาหล่ม

บ้านเนินทอง

บ้านห้วยน้ำปลา

บ้านน้ำทองน้อย

ข้อมูล : มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เผยแพร่โดย : phit_admin View : 32