HACKED CURTİS

โรงเรียนวัดหินลาด นักเรียนรับมอบเกียรติบัตรจากหน่วยกู้ภัยพิษณุโลก

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เด็กชายภูวเดช  แสงทอง นักเรียนโรงเรียนวัดหินลาด รับมอบเกียรติบัตรจากหน่วยกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน โครงการ “น้องใหม่ จิตอาสา” ครั้งที่ 6

                                                     เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดหินลาด นักเรียนรับมอบเกียรติบัตรจากหน่วยกู้ภัยพิษณุโลก วันที่ : 2018-01-09 View : 25