HACKED CURTİS

โรงเรียนวัดหินลาด ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายกิจ  พานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินลาด คณะครู นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ  จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมเป็นที่รักของทุกๆคน และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครง 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ดินพร้อมปลูก โครงการการคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมัก ธนาคารขยะรีไซเคิล และเยี่ยมชมอาคารสถานที่บริเวณของโรงเรียนวัดหินลาด

                                                       เผยแพร่  โดย  ปาริชาติ  ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดหินลาด ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ วันที่ : 2018-01-09 View : 23