HACKED CURTİS

โรงเรียนนครไทยวิทยาคมทำบุญวันปีใหม่ ประจำปี 2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 โรงเรียนนครไทยวิทยาคมทำบุญวันปีใหม่ ประจำปี 2561การทำบุญโรงเรียนในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่คณะอาจารย์และนักเรียน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน การเรียนในปีการศึกษาใหม่ 2561 นี้   ซึ่งอาจารย์และนักเรียนทั้งโรงเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

                                                        เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนครไทยวิทยาคมทำบุญวันปีใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ : 2018-01-09 View : 28