HACKED CURTİS

โรงเรียนบ้านป่าสักร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ดร.สุเชษฐ์  เรือนก้อน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสัก ร่วมกับคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 9 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์โดย นางสาวกมลรัตน์  ถิ่นอ่อง
เผยแพร่  โดย  ปาริชาติ  ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านป่าสักร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก วันที่ : 2018-01-10 View : 27