HACKED CURTİS

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกีฬาสี ภายในโรงเรียน ประจำปี 2561

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 คณะครู ครูจ้างสอน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกีฬาสี ภายในโรงเรียน ประจำปี 2561 มีการจับฉลากสอยดาว แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เก้าอี้ดนตรี ชักคะเย่อ กินวิบาก แต่งตัวแฟนซี วิ่งกระสอบ นักเรียนมีความสุขสนุกสนาน ผู้ปกครองแข่งขันกีฬาร่วมกัน สานสัมพันธ์ ผู้ปกครอง มีความสุขสนุกสนานกันถ้วนหน้า ณ สนามโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หมู่ที่ 6 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โดย  คุณครูภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน
เผยแพร่โดย  อรชา  เนินเพิ่มพิสุทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกีฬาสี ภายในโรงเรียน ประจำปี 2561 วันที่ : 2018-01-12 View : 25