1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ผู้บริหารคณะครูร่วมบริจาคเงินสมทบนำมอบให้ครอบครัวนักเรียนที่บ้านถูกไฟไหม้

เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ผู้บริหารคณะครูร่วมบริจาคเงินสมทบนำมอบให้ครอบครัวนักเรียนที่บ้านถูกไฟไหม้ วันที่ : 2018-02-03 View : 23