โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ผู้บริหารคณะครูร่วมบริจาคเงินสมทบนำมอบให้ครอบครัวนักเรียนที่บ้านถูกไฟไหม้

เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ผู้บริหารคณะครูร่วมบริจาคเงินสมทบนำมอบให้ครอบครัวนักเรียนที่บ้านถูกไฟไหม้ วันที่ : 2018-02-03 View : 16