1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาเข้ารับการประชุมการประเมินระบบออนไลน์และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นางอรุชา   ชุมพลศรี  และนางสาวพรลภัส   บุญสุข  เข้าอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องการประเมินระบบออนไลน์และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนที่จะขอรับประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

                                                        ประชาสัมพันธ์โดยนางสาวรุ่งรัตน์   ผ่องนาค
                                                                 เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาเข้ารับการประชุมการประเมินระบบออนไลน์และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ : 2018-02-11 View : 19