โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บันทึกข้อตกลงป้องกัน และแก้ไขปัญหาบุหรี่ และยาเสพติด ในสถานศึกษา

นายจิระชัย   ราชภักดี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับนางเพชรี   วงษ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาบุหรี่  และยาเสพติด  ในสถานศึกษา 

                                                       ประชาสัมพันธ์โดยนางสาวรุ่งรัตน์   ผ่องนาค
                                                               เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บันทึกข้อตกลงป้องกัน และแก้ไขปัญหาบุหรี่ และยาเสพติด ในสถานศึกษา วันที่ : 2018-02-11 View : 12