โรงเรียนผดุงวิทยา ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท ปตท.สผ. และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

โรงเรียนผดุงวิทยา และ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท ปตท.สผ. และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนประชารัฐ (บริษัท ปตท.สผ. เป็นผู้สนับสนุนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ) 

                                                            ประชาสัมพันธ์โดยกชพรพัฐ  มีมาสุข
                                                                เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนผดุงวิทยา ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท ปตท.สผ. และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ วันที่ : 2018-02-11 View : 90