HACKED CURTİS

โรงเรียนวัดหินลาด ต้อนรับคณะนายอำเภอวัดโบสถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายกิจ  พานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินลาด ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์  นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธีในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารราชการ เจ้าหน้าที่ อำเภอวัดโบสถ์ ณ อาคารประชาธิปไตยโรงเรียนวัดหินลาด

                                                        ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดหินลาด ต้อนรับคณะนายอำเภอวัดโบสถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ : 2018-03-09 View : 34