HACKED CURTİS

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ร่วมเป็นกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 คุณครูภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขัน ร่วมเป็นกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ นางสาวกรรณิการ์ พูลหน่าย นางสาวณิชกุล ปุณญากันย์ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย  ณ ห้องประชุม ICT เวลา 14.00 น.โรงเรียนอนุบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โดย  คุณครูภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน
เผยแพร่โดย  อรชา  เนินเพิ่มพิสุทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ร่วมเป็นกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ : 2018-03-09 View : 55