1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

โรงเรียนวัดหินลาด ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน

โรงเรียนวัดหินลาด วันที่ 20 มีนาคม 2561 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายอำเภอวัดโบสถ์ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน จัดการเรียนการสอน กิจกรรมผลงานของโรงเรียน ณ อาคารประชาธิปไตยโรงเรียนวัดหินลาด

                                  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดหินลาด ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน วันที่ : 2018-03-21 View : 48