1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

โรงเรียนวัดน้ำคบ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธ่ยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สัปดาห์ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดน้ำคบ ภายใต้การบริหารของท่านสมศักดิ์  ชุ่มกลัด ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา    ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ที่จบการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐

                                                       ช่าวประชาสัมพันธ์ โดย ธุรการโรงเรียน
                                                           เผยแพร่  โดย  ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดน้ำคบ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธ่ยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ : 2018-03-30 View : 30