1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

โรงเรียนวัดวงฆ้อง จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา2560

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ  ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดวงฆ้อง จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา2560 วันที่ : 2018-03-30 View : 40