1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 คณะครู จัดทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นำโดย นางนิสากร วงศ์วาน พร้อมคณะ ได้รับความร่วมมือ จาก นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อำนวยความสะดวกชี้แนะชี้นำ อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3

 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โดย  คุณครูภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน
เผยแพร่โดย  อรชา  เนินเพิ่มพิสุทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จัดทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ : 2018-03-30 View : 62