1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

โรงเรียนวัดน้ำคบ ร่วมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก งาน "เสน่ห์วิถีถิ่นสองแคว แลอดีต ตามหาการะเกด แม่หญิงแห่งเมืองสองแคว"

โรงเรียนวัดน้ำคบ ภายใต้การบริหารของท่านผอ.สมศักดิ์ ชุ่มกลัด   ครูเรณู  ทองวัฒนฺ์  ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ นักเรียน ร.ร.วัดน้ำคบได้เข้าร่วมแสดงในงาน"เสน่ห์วิถีถิ่นสองแคว.แลอดีต.ตามหาการะเกด แม่หญิงแห่งเมืองสองแคว"ในนามของวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

                                                                   ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ธุรการโรงเรียน 

                                                                        เผยแพร่  โดย  ปาริชาติ ทองแท้ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดน้ำคบ ร่วมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก งาน "เสน่ห์วิถีถิ่นสองแคว แลอดีต ตามหาการะเกด แม่หญิงแห่งเมืองสองแคว" วันที่ : 2018-04-24 View : 18