1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

โรงเรียนวัดน้ำคบ ร่วมกิจกรรมมัคคุเทศก์ อาสา อำเภอวัดโบสถ์

โรงเรียนวัดน้ำคบ ร่วมกิจกรรมของอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา รุ่นที่ 1  

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ธุรการโรงเรียน 

เผยแพร่  โดย  ปาริชาติ ทองแท้ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดน้ำคบ ร่วมกิจกรรมมัคคุเทศก์ อาสา อำเภอวัดโบสถ์ วันที่ : 2018-04-24 View : 14