1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

โรงเรียนวัดน้ำคบ รับบริจาคครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่ 17 เมษายน 2561 โรงเรียนวัดน้ำคบได้รับรถยนต์กระบะ 4 ประตู จากจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในงานราชการของโรงเรียน และกิจกรรมนาฏศิลป ทางโรงเรียนวัดน้ำคบขอขอบคุณจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างสูงครับ

ภาพโดย ผอ.สมศักดิ์  ชุ่มกลัด
ส่งประชาสัมพันธ์  โดย ธุรการโรงเรียน
เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดน้ำคบ รับบริจาคครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ : 2018-04-24 View : 30