HACKED CURTİS

โรงเรียนวัดน้ำคบ ร่วมกิจกรรมไหว้ครูมังคละ ประจำปี2561

24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวัดน้ำคบนำโดยท่าน ผอ.สมศักดิ์  ชุ่มกลัด  ครูเรณู  ทองวัฒน์ และครูผดุงเกียรติ  สุทธิ  ได้นำตัวแทนนักเรียนร่วมไหว้ครูมังคละประจำปี ณ ที่ชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละพิษณุโลก หมู่ที่ 4 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูดนตรีพื้นบ้านมังคละ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง สภาวัฒนธรรมตำบลจอมทอง ชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละพิษณุโลก และชาวตำบลจอมทอง 

 

                                                              ภาพข่าว โดย ธุรการโรงเรียน
                                                             เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดน้ำคบ ร่วมกิจกรรมไหว้ครูมังคละ ประจำปี2561 วันที่ : 2018-05-29 View : 26