HACKED CURTİS

โรงเรียนวัดวังวนเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 พฤษภาคม  2561  โรงเรียนวัดวังวนนำโดยท่านผู้อำนวยการประทวน  ร่มส้มซ่า คณะครูนักเรียนได้ร่วมกันจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อที่จะได้ตัวแทนทำหน้าที่บริหารกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

                                                                   ภาพข่าว โดย ธุรการโรงเรียน
                                                                  เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดวังวนเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ : 2018-05-29 View : 25