HACKED CURTİS

โรงเรียนวัดน้ำคบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

โรงเรียนวัดน้ำคบ  ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์  จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา ให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจความเป็นมาของวันสำคัญทางศาสนา 

                                              ภาพข่าว โดย ธุรการโรงเรียน
                                             เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดน้ำคบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ : 2018-05-29 View : 51