HACKED CURTİS

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ต้อนรับผู้อำนวยการใหม่

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)   โดย คณะครู บุคลากร ผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่น ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ฯ  และนักเรียนทุกคน  ได้ต้อนรับท่านผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์  บุญเหลือ    ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนท่ากระดุน มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่ว่าง   เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

ภาพข่าว โดย ธุรการโรงเรียน
เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ต้อนรับผู้อำนวยการใหม่ วันที่ : 2018-05-29 View : 43