HACKED CURTİS

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต้อนรับ ครอบครัว พุ่มอิ่ม พร้อม คณะ มอบทุนทรัพย์ ตัดเสื้อผ้าไทยใส่วันศุกร์สุดสัปดาห์ พร้อมเลี้ยงอาหารเสริมให้กับนักเรียน

โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ต้อนรับ ครอบครัว พุ่มอิ่ม นำโดย คุณแม่สมาน พุ่มอิ่ม คุณพยุง พุ่มอิ่ม และ คุณ จุฑารัตน์ ฟง จาก ประเทศฮ่องกง พร้อม คณะ มอบทุนทรัพย์ ตัดเสื้อผ้าไทยใส่วันศุกร์สุดสัปดาห์ พร้อมเลี้ยงอาหารเสริม กวยจั๊บไก่ และ ไอศกรีม ให้กับ นักเรียนโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา และ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไร่ศรีราชา ได้อิ่มอร่อยกันถ้วนหน้า นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกคน ขอให้ท่านและ ครอบครัว พร้อมคณะ มีกิจการก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย โชคดี มีความสุข ตลอดปี ตลอดไป ณ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หมู่ที่ 6 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โดย  คุณครูภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน
เผยแพร่โดย  อรชา  เนินเพิ่มพิสุทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ต้อนรับ ครอบครัว พุ่มอิ่ม พร้อม คณะ มอบทุนทรัพย์ ตัดเสื้อผ้าไทยใส่วันศุกร์สุดสัปดาห์ พร้อมเลี้ยงอาหารเสริมให้กับนักเรียน วันที่ : 2018-05-30 View : 67