1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

แบบจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่โดย  อรชา  เนินเพิ่มพิสุทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แบบจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ : 27 พ.ย. 60 เผยแพร่โดย : phit_admin View : 117