ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เผยแพร่  โดย  ปาริชาติ  ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ : 28 พ.ย. 60 เผยแพร่โดย : phit_admin View : 105