1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ฉบับสมบูรณ์

เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แบบรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ฉบับสมบูรณ์ วันที่ : 06 ธ.ค. 60 เผยแพร่โดย : phit_admin View : 169