ประกาศโรงเรียนวัดหนองมะคัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

ประกาศโรงเรียนวัดหนองมะคัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชารุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

1. ประกาศ

2. เอกสารประกวดราคาจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศโรงเรียนวัดหนองมะคัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ วันที่ : 05 ก.พ. 61 เผยแพร่โดย : phit_admin View : 44