1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

ประกาศโรงเรียนวัดหนองมะคัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

ประกาศโรงเรียนวัดหนองมะคัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชารุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

1. ประกาศ

2. เอกสารประกวดราคาจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศโรงเรียนวัดหนองมะคัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ วันที่ : 05 ก.พ. 61 เผยแพร่โดย : phit_admin View : 142