1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2561

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1/2561

- วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเสนาสน์ อำเภอวัดโบสถ์

- วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไทย

- วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอพรหมพิราม

- วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอชาติตระการ

 

เอกสารการประชุม

1. วาระการประชุม

2. การจัดซื้อหนังสือเรียน

3. ตารางศึกษาดูงาน

4. หัวข้อการศึกษาดูงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ : 18 มี.ค. 61 เผยแพร่โดย : phit_admin View : 308