1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

กำหนดการ การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่บรรจุใหม่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กำหนดการ การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV วันที่ : 06 พ.ค. 61 เผยแพร่โดย : phit_admin View : 108