1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

โรงเรียนบ้านหลังเขาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อข้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านหลังเขาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อข้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง วันที่ : 07 พ.ค. 61 เผยแพร่โดย : phit_admin View : 52