1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

แนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนัเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน

DOWNLOAD >> แนวทางภาวะเด็กเสี่ยง

DOWNLOAD >>  ปก

เผยแพร่ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนัเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน วันที่ : 08 พ.ค. 61 เผยแพร่โดย : phit_admin View : 178