1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกรายในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอเลื่อนวันทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 พ.ค. 61 ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการทำสัญญาให้ทราบภายหลัง

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน แยกชั้น เพศ  สพป.พิษณุโลก เขต 3

ข้อมูล : ข้อมูลนักเรียน เผยแพร่โดย : phit_admin View : 1875