1 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

รายนามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้